woman_cellphone_talk_standing_still_400_clr_7994_200x245

Varsling til innbyggere

Gildeskål kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne.
Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

 

Hvordan virker det?

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd, krisesituasjoner etc. vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje via mobil og fasttelefon. Varslingssystemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området. 

Du får enten varsling via sms på mobil eller talemelding på fasttelefon.
I talemeldingen får du beskjed om å taste 1 for høre en melding som er lest inn. På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:
  1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen
  0 - dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til
Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil 3 ganger).

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret (eiendommer). Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du kan selv redigere opplysningen om deg selv ved å logge inn på portalen www.servicevarsling.noHer kan du også registrere deg på en adresse du ikke er registrert på i Folkeregisteret, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører din bolig som pendler, skolelev eller lignende. Eierne av fritidseiendommer er registrert hos oss, men sjekk gjerne at opplysningene er korrekte eller registrer deg om det ikke er du som står som eier.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Får du telefon fra ukjent nummer?

Varslinger ved taleoppringing fra Gildeskål kommune, vil komme fra tlf.nr. 23 50 15 04. Vi ber om at du så sant mulig leser sms / svarer på oppringing fra dette nummeret og hører på beskjeden. 

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen. Dette blir holdt hemmelig for alle andre, også de som administrerer systemet for Gildeskål kommune.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene, og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til riktig nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på  www.servicevarsling.no.

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon.
Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere.
 

Abonnenter med spesielle behov - sårbare abonnenter 

Gildeskål kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. 

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:
• Alders- og sykehjem
• Frisører
• Hoteller
• Leger/medisinsk
• Næringsmiddelindustri
• Renserier/vaskerier
• Restauranter/spisesteder
• Skole/barnehage
• Sykehus
• Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent her: www.servicevarsling.no.
 

Merk:

For eventuelle spørsmål i forhold til registrering/endring av telefonnummer i varslingssystemet kan kommunens servicetorg kontaktes via kommunens nettsider, på telefon nummer 75 76 06 00 eller med epost til postmottak@gildeskal.kommune.no.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS