Kart vedtatt 1

Vedtak kommuneplan i kommunestyret 1.3.2016

Kommunestyret har i møte den 1.3.2016 vedtatt kommuneplanens arealdel og samfunnsdel for 2015-2027, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15.

Kommuneplan - samfunnsdel 2015-2027

Bestemmelser

Kart vedtatt

Konsekvensutredning

Planbeskrivelse

Planen er tilgjengelig i kartportalen og ved servicetorget på Inndyr.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS