Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig i vår kartportal og planregister.

2012-11-23
Solvikhaugen, illustrasjon

Detaljreguleringsplan for Solvikhaugen

Melding om planvedtak og klagerett

Kommunestyret vedtok i møte 09.03.23 Detaljregulering for Solvikhaugen.

Planen legger til rette for bygging av kombinert boliger/fritidshus samt naust, klubbhus og småbåthavn med flytebrygge og molo. 

 

2023-03-21
Gildeskål kirkested

Detaljreguleringsplan for Gildeskål kirkested

Melding om planvedtak og klagerett

Gildeskål kommunestyre vedtok den 09.03.23 detaljreguleringsplan for Gildeskål kirkested. Planen er vedtatt med innsigelse fra Nordland Fylkeskommune til område på plankart merket NH/T (næring/tjenesteyting). Innsigelsen sendes Kommunal- og distriktsdepartementet til avgjørelse, Planen for øvrig har rettsviskning jf. plan- og byggningslovens § 12-13 første ledd.

2023-03-21
Skauvollhalvøya

Melding om vedtak

Detaljregulering for Skauvollhalvøya, planid 202101 (revisjon av plan)

Kommunestyret vedtok i møte 07.10.22 Detaljregulering for Skauvollhalvøya, planid 202101.

Planen legger til rette for byging av fritidsboliger (rorbuer og hytter) i område som i tidligere plan var regulert til campingplass. 

2022-11-02
Kjørøyhaugen

Melding om vedtak

Reguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn, Sandvik havn

Kommunestyret behandlet og vedtok i møte 18.06.2020 sak 2018/577 detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn, Sandvik havn. 

2020-09-11
Solvikhaugen_bilde

Melding om vedtak

Mindre reguleringsendring Solvikhaugen II, PlanID 201506

Kommunestyret behandlet og vedtok i møte 26.06.19 sak 2019/37 forslaget til mindre vesentlig reguleringsendring for Solvikhaugen II, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

2019-07-29
Moan_Steinbrudd_bilde

Melding om vedtak

Reguleringsplan for Moan Steinbrudd, PlanID 201301

Kommunestyret behandlet i møte 15.05.19 sak 2015/1643 forslaget til reguleringsplan for Moan Steinbrudd, og har i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt reguleringsplan for steinbrudd Moan med de endringer som har framkommet av krav fra overordnede myndigheter.

2019-07-29
Stabbursvingen

Melding om vedtak

Reguleringsplanforslag for Stabburssvingen, planid 201507

Kommunestyret behandlet i møte 14.03.19 sak 2018/509 forslaget til detaljreguleringsplan for Stabbursvingen, og har i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt større reguleringsendring for Stabbursvingen.

2019-05-10
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS