Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig i vår kartportal og planregister.

2012-11-23
Kjørøyhaugen

Melding om vedtak

Reguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn, Sandvik havn

Kommunestyret behandlet og vedtok i møte 18.06.2020 sak 2018/577 detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn, Sandvik havn. 

2020-09-11
Solvikhaugen_bilde

Melding om vedtak

Mindre reguleringsendring Solvikhaugen II, PlanID 201506

Kommunestyret behandlet og vedtok i møte 26.06.19 sak 2019/37 forslaget til mindre vesentlig reguleringsendring for Solvikhaugen II, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

2019-07-29
Moan_Steinbrudd_bilde

Melding om vedtak

Reguleringsplan for Moan Steinbrudd, PlanID 201301

Kommunestyret behandlet i møte 15.05.19 sak 2015/1643 forslaget til reguleringsplan for Moan Steinbrudd, og har i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt reguleringsplan for steinbrudd Moan med de endringer som har framkommet av krav fra overordnede myndigheter.

2019-07-29
Stabbursvingen

Melding om vedtak

Reguleringsplanforslag for Stabburssvingen, planid 201507

Kommunestyret behandlet i møte 14.03.19 sak 2018/509 forslaget til detaljreguleringsplan for Stabbursvingen, og har i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt større reguleringsendring for Stabbursvingen.

2019-05-10
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS