Veien på Jelstad

Vegvesenets infoside

Veien Skauvoll - Sund

Statens vegvesen har opprettet en nettside med informasjon om den planlagte utbedringen av veien fra Skauvoll til Sund. Her ligger også en egen sak (under nyhetsfanen til høyre) om folkemøtet 14.04.2015. 

I tillegg til referat fra møtet i pdf-format, finner man også epostadresse for innsending av merknader, der fristen er 6. mai.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS