Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

DSB-store arrangementer_200x136.jpgTeaterforestillinger, festivaler, sportsarrange menter eller andre store tilstelninger skal være positive opplevelser for både arrangører, utøvere og ikke minst for publikum. Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangementer.

Veiledereren tar for seg disse områdene:

1 Betydningen av god planlegging
2 Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging 
3 Regelverk og arrangørens plikter
4 Organisering av sikkerhetsfunksjon
5 Å jobbe med frivillige
6 Valg og utforming av arrangementsområde
7 Infrastruktur
8 Scenen
9 Innganger og utganger
10 Overnatting
11 Tilleggsaktiviteter
12 Sanitær, hygiene og avfallshåndtering
13 Midlertidige konstruksjoner.
14 Lyd og spesialeffekter
15 Tilgjengelighet og universell utforming
16 Publikum
17 Artister
18 Massemedier
19 Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangement
20 Beredskap for alvorlige hendelser

Les veilederen HER

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS