Veiskilt_200x175

Veinavn i offentlige registre

Ca. 2300 adresser er nå endret fra matrikkeladresse til offisiell adresse (veinavn/områdenavn). Disse vil komme inn i alle offentlige registre i løpet av et par dager.
Noen av adressenavnene må til «Navnesak» hos Statens kartverk.

Det gjelder følgende veier/områder:

38009 Rauliveien , midlertidig navn; Vei 38009
038028 Frivikhågen, midlertidig navn; Vei 38028
38033 Løhågen, midlertidig navn; Vei 38033
38039 Skaugvollveien, midlertidig navn; Vei 38039
38040 Skaugvolløya, midlertidig navn; Vei 38040
38042 Jelstad, midlertidig navn; Vei 38042
38060 Varhaugen, midlertidig navn; Vei 38060
38068 Stokkbruvika Sør, midlertidig navn; Vei 38068
38069 Stokkbruvika Nord, midlertidig navn; Vei 38069
38074 Skaugvolldalen, midlertidig navn; Vei 38074
38099 Kummeren, midlertidig navn; Vei 38099
38110 Ravika, midlertidig navn; Vei 38110
38114 Mårnessjyen, midlertidig navn; Vei 38114
38122 Svehågen, midlertidig navn; Vei 38122
38133 Karolinehaugen, midlertidig navn; Vei 38133
38136 Grindhågveien, midlertidig navn; Vei 38136
38138 Bryggeskjæret, midlertidig navn; Vei 38138
38143 Skaugholmveien, midlertidig navn; Vei 38143
38144 Skaugveien, midlertidig navn; Vei 38144

Berørte grunneiere vil bli tilskrevet om dette! Adressenummeret vil fortsatt bli som tidligere opplyst men jeg vil som eksempel få denne «midlertidige» offisielle adressen; Bjørnar Thoresen, Vei 38068  18, 8140 Inndyr

 

Vi har en del klagesaker som må til behandling etter hvert.

Det er fortsatt ca. 350 eiendommer i kommunen som ikke er omadressert! (Fleinvær, Fugløya, Femris, Fleina, Kvarsnes, Kvarsvika, Telnes) + en del mangler i resten av kommunen.

Med hilsen

Bjørnar Thoresen
Ingeniør oppmåling

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS