ALLEMED

Velkommen til ALLEMED-dugnad 10.september

En dugnad med fokus på å gjøre det lettere å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter gjennomføres 10. september og vi vil at DU blir med!

Om få uker skal vi gjennomføre en ALLEMED-dugnad som er et verktøy for å gjøre det lettere å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Dette verktøyet skal anvendes på dugnaden for å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva som kan gjøres for å få alle med. Vi ønsker å gjennomføre denne dugnaden i samarbeid med frivilligheten og kommunen for å skape inkluderende aktivitetsarenaer som hindrer utenforskap blant barn og unge.

 

​Kommunen ønsker at alle som  er med i en organisasjon som tilbyr aktiviteter i Gildeskål eller som i arbeidssammeneheng er tett på barn og unge deltar på denne dugnaden. 

 

Alle barn har rett til en god oppvekst, med en meningsfull fritid der de opplever mestring, fellesskap og møter venner. Dessverre opplever stadig flere barn å ikke kunne delta i fritidsaktivitet og blir stående på sidelinjen på grunn av ulike barrierer.  Økonomi kan være en årsak til at noen ikke får deltatt. Andelen av barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. Slik er det også i vår kommune, der 9,6% barn vokser opp i barnefattigdom.  

Skal alle våre barn få oppfylt retten til lek og fritid, må vi legge våre gode krefter sammen. Frivilligheten og kommunen er begge lokale miljøbyggere, og gjennom å samarbeide kan vi gjøre en forskjell for våre barn, her og nå. Vi vil derfor invitere deg med på en ALLEMED-dugnad.

 

Dato og tidspunkt: ​10.september 2019 kl. 17.00-20.00

Sted: ​Kantina på Gibos

​Servering: ​Enkel middag, frukt og kaffi/te

Påmeldingsfrist er 6.september og sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no merkes «Jeg deltar på ALLEMED-dugnad» og navn/nummer. 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS