Helge Akerhaugen

Velkommen til ny kommunalsjef!

- Vår dyktige kommunalsjef for Familie, oppvekst og kultur, Inger Fagervik, vil gå av med velfortjent pensjon. Hennes etterfølger er nå ansatt, og vi er svært glade for at Fred R. Johansen har takket ja til stillingen, sier rådmann i Gildeskål Helge D. Akerhaugen.  

- I ansettelsesprosessen har vi på nytt fått bekreftet at Gildeskål oppfattes som en attraktiv kommune, og Fred R. Johansen har fått jobben i konkurranse med andre svært godt kvalifiserte søkere. Han er i dag kommunalsjef oppvekst og kultur i Hattfjelldal kommune, og pendler dit fra hjemkommunen Narvik, men er nå på utkikk etter et sted å bo på Inndyr.
 
Johansen har meget solid utdanning og erfaring, bl.a. som etatsjef og rådmann, og planlegger å starte i jobben ca. 1. august. Det gir han god anledning til å gjøres seg kjent ved oppstarten av skole- og barnehageåret, slik at han kjenner deres muligheter og utfordringer før han går i gang med budsjettarbeidet sammen med de øvrige lederne i kommunen.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS