SPØR MER

Verdensdagen for Psykisk helse

Lørdag 10. oktober ble Verdensdagen for psykisk helse markert på Langsanden med mat og bålkos. 

Verdensdagen for psykisk helse markeres årlig med mål om økt åpenhet rundt vår psykiske helse og om å bevisstgjøre oss på viktigheten av å styrke var psykiske helse slik at vi er bedre rustet til å møte og håndtere livets utfordringer.

Temaet for årets markering var "SPØR MER". Alle har behov for å bli sett da det gir en følelse av å høre til og å være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse. Ved å være oppmerksom, nysgjerrig, vise interesse, bry deg og spørre mer vil flere føle seg sett og inkludert. Dessuten kan vi oppdage om noen trenger hjelp eller har det vanskelig. Noen ganger trenger vi hjelp til å prate om hvordan vi har det. Markeringen av denne dagen bidrar til å gjøre en forskjell når det gjelder åpenhet rundt vår psykiske helse. 

Til tross for at værgudene ikke spilte helt på lag med oss denne dagen hadde vi en hyggelig markering av Verdensdagen for psykisk helse på Langsanden. Det ble grillet fiskekaker og pølser, drukket bålkaffe og kakao. Samtalen fløt fritt og mange ble kjent med nye mennesker. Folkehelsekoordinatoren holdt apell om hvorfor det er så viktig å markere denne dagen. Ledelsen i kommunen var representert ved ordfører, varaordfører og konstituert kommunedirektør. Vi må absolutt si oss fornøyd med dagen.

#SPØR

Bilde fra markering av Verdensdagen for psykisk helse på LangsandenBilde av bål fra markeringen av Verdensdagen for psykisk helse på LangsandenBilde av at folkehelsekoordinator holder appellBilde av mennesker rundt bålpanne på markeringen av verdensdagen for psykisk helse

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS