Hundeveterinær

Veterinærkontor og dyrevelferd

VAKTNUMMER VETERINÆR:

75 75 43 11 – hele døgnet

Gildeskål, Rødøy og Meløy hører til samme veterinærdistrikt og kontorstedet er på Ørnes i Meløy. 

Veterinærkontoret kan også kontaktes på mail: oernesvet@hotmail.com 

De er også på Facebook

DYREVELFERD

Salten har felles dyrevernsnemnd. Den er oppnevnt av regionkontoret i Mattilsynet og har 10 faste medlemmer. Medlemmene er valgt for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.
 

Bekymringsmeldinger dyrevelferd:
Bruk varslingsknappen på Mattilsynets hjemmeside.

Skadde og syke dyr
For skadde og syke dyr ta kontakt med den kommunale veterinærvakta.

.
 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS