Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Hundeveterinær

Veterinærkontor og dyrevern

VAKTNUMMER: 75 75 43 11 – hele døgnet

Gildeskål, Rødøy og Meløy hører til samme veterinærdistrikt og kontorstedet er på Ørnes i Meløy. 

Kontortid for spørsmål og timebestilling: hverdager mellom kl 08.00 og 09.30. Veterinærkontoret kan også kontaktes på mail: oernesvet@c2i.net

DYREVERN

Salten har  felles dyrevernsnemnd. Den er oppnevnt av regionkontoret i Mattilsynet og har 5 faste medlemmer og 2 assosierte medlemmer (fra Værøy og Røst). Alle medlemmene har personlig varamedlem. Medlemmene er valgt for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016:

Faste medlemmer:
Rebecca Krogh Strøm, Holand, 8050 Tverlandet
Ann Kristin Engan, Sundby, 8250 Rognan
Svein Jensen, Solvik, 8200 Fauske
Roger Granberg, Sørfinnset, 8140 Inndyr
Bjørn Knutsen, Skillvassbakk, 8276 Ulvsvåg

Dyrevernsnemnda er knyttet nært opp til distriktskontoret. Vedtak gjøres av Mattilsynet, som også har den forvaltningsmessige oppfølginga av dyrevernsaker. Distriktskontoret for Salten dekker: Bodø, Værøy, Røst, Gildeskål, Meløy, Skjerstad, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy.


Mattilsynet nås på telefonnummer 06040. Sentralbordet er betjent på hverdager fra kl. 08:00 – 15:45 (15:00 om sommeren).

Bekymringsmeldinger
For bekymringsmeldinger ber vi om at du ringer i kontortiden på telefon 06040 eller bruk varslingsknappen på Mattilsynets hjemmeside.

Skadde og syke dyr
For skadde og syke dyr ta kontakt med den kommunale veterinærvakta.

For eierløse skadde eller påkjørte dyr og løse hunder, ta kontakt med politiet på 02800.
 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS