Veilys, nytt verktøy på gang_200x141

Veilys

Vi skal bli bedre!

Vi har fått opp mange nye veilys i kommunen, og flere er på vei. Men noen ganger blir det feil på dem, og det er til stor hjelp for oss at våre innbyggere melder fra om dette.

Det er Mesta som på oppdrag fra Gildeskål kommune utfører vedlikehold på de kommunale veilysene. Når det blir meldt inn feil på veilys, går meldingen automatisk til Mesta, med kopi til saksbehandler på vår Tekniske avdeling.

Mesta har runder med 1-2 ukers mellomrom, alt etter antall feilmeldinger som er kommet inn. Vi får ikke fortløpende tilbakemelding fra dem om hva som er gjort, men har jevnlige statusmøter med Mesta.

Vi ser at dagens ordning ikke er god nok og jobber derfor med å få på plass en annen løsning. Her skal meldte feil vises i et kart på vår nettside, med farger som indikerer meldte feil, feil under utbedring og feil som er rettet.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS