Frivillig

Gildeskål Frivilligsentral

Vil du tilby skyss til noen som skal til eller fra aktivitet?

Registrer deg her.

Gildeskål Frivilligsentral opplever at behovet for persontransport er stort og får stadig henvendelser som gjelder mulighet for skyss.

Gildeskål har en spredt bosetting med et redusert samferdselstilbud, noe som kan begrense innbyggernes mulighet til å delta.

Gildeskål Frivilligsentral søker frivillige som kan tilby skyss til eller fra hverdagslige gjøremål, aktivitet eller arrangement.

Det eneste du trenger å gjøre er å registrere deg her (www.gildeskal.frivilligsentral.no), så kan du bli kontaktet ved behov. 

Har du spørsmål? Kontakt Gildeskål Frivilligsentral tlf: 415 46 904

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd <3

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS