red fox curled up resting clipart

Skuddpremie på kråke, mink og rødrev

Viltnemnda har vedtatt nye retningslinjer for skuddpremie på kråke, mink og rødrev. 

2023-01-02
jergerprove

Informasjon til jegerprøvekandidater

For alle jegerprøvekanditater blir det avholdt jegerprøveeksamen på kommunestyresalen den 7 november. Oppmøtetid er kl 09.45 og prøven starter kl. 10.00. Alle kandidtater må ta med egen bærbar PC.

 

 

2018-10-29
Elg

Målsettinger for hjorteviltforvaltningen i Gildeskål 2023 - 2027

Plan og eiendomsutvalget har 07.02.2023 vedtatt nye målsettinger for hjorteviltforvaltning perioden 2023-2027

2017-09-15
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS