Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

red fox curled up resting clipart

Skuddpremie på kråke, mink og rødrev

Viltnemnda har vedtatt nye retningslinjer for skuddpremie på kråke, mink og rødrev. 

2020-05-20
jergerprove

Informasjon til jegerprøvekandidater

For alle jegerprøvekanditater blir det avholdt jegerprøveeksamen på kommunestyresalen den 7 november. Oppmøtetid er kl 09.45 og prøven starter kl. 10.00. Alle kandidtater må ta med egen bærbar PC.

 

 

2018-10-29
Elg

Målsettinger for hjorteviltforvaltning

Viltnemda i Gildeskål kommune har den 26.07.2017 vedtatt målsettinger for hjorteviltforvaltning perioden 2017-2021

2017-09-15
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS