Årets diplom. Utformet av Chanida Manee

Vinner av kulturprisen 2013

Tradisjonen tro ble kulturprisen utdelt under julekonserten i Gildeskål hovedkirke.

Gildeskål kommune (v/LKU) har i år utsett Stian Pettersen (35) fra Nygårdsjøen til vinner av kommunens kulturpris. Begrunnelsen er at han til tross for sin relativt unge alder, har gjort en fantastisk innsats for lokalmiljøet, og spesielt for ungdom, både innafor og utenfor kommunegrensa. Vi håper også at dette kan inspirere andre unge ildsjeler i kommunen.

Stians hjertebarn er Mørketidsrocken, som arrangeres hvert år på Nygårdsjøen. Her har han lagt ned enormt med tid og innsats for å legge til rette for at alle skal kunne delta. Ungdomsdelen av Mørketidsrocken er et gratis arrangement og det settes opp busser fra nær og fjern for at de ungdommer som vil komme skal ha mulighet til det. Ungdomsklubben på Fauske er en av gjengene som gjerne deltar på arrangementet hvert år, og som snakker varmt om tiltaket. Det er også stor fokus på at lokale, unge band, skal få dele scene med større band, for å få erfaring og for å få vise seg frem. Dette er en stor produksjon, som krever mye logistikk og planlegging.

Han er i tillegg meget engasjert i lokalmiljøet, det være seg i forbindelse med arrangementer, ungdomslag eller andre ting. Han følger med, tar initiativ og prøver  å legge til rette for at spesielt ungdommene skal ha et godt tilbud. Han stiller opp på det meste han blir spurt om, når det måtte være. Det er slike som Stian som gjør at våre unge får lyst til å flytte tilbake til kommunen. Når vi snakker om ildsjeler, så er Stian en god representant for ordets rette betydelse.

Det ble i år designet et nytt kulturprisdiplom. Det flotte diplomet ble designet av kunstneren Chanida Manee.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS