Øvelsenord 2020_200x88

Øvelse Nord 2020

Webinord: Koronakrisen

Koronakrisen har snudd hverdagen på hodet. Men allerede nå kan vi trekke erfaringer som gjør det mulig å håndtere denne og fremtidige situasjoner bedre.

20. og 21.april kl 1200 -1500. ønsker Nord universitet velkommen til vårt web-baserte seminar om pandemi, korona og krisehåndtering.

Les mer på universitetets nettside eller på Facebook.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS