Nedgravde oljetanker

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Det blir forbudt å fyre med fossilt brennstoff i 2020. Hvis du allerede har en oljetank på eiendommen din og du er grunneier, har du ansvar for at oljetanken til enhver tid er i betryggende stand. 
   
  Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen.
   
  Tanker som ikke skal brukes mer skal tømmes, rengjøres og som hovedregel fjernes og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen.

  Målgruppe

  Huseiere/grunneiere

  Kriterier/vilkår

  Oljetanken er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se forurensningsloven § 7 Plikt til å unngå forurensning og forurensningsforskriften kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.

  Lover

  Forurensningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om håndtering av farlig stoff

  Forurensningsforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. 

  Ta også kontakt med oljefri.no eller enova.no for å få tilskudd og hjelp til utskiftning av tanken.

  Søknaden sendes til

  Gildeskål kommune
  Postboks 54

  8138 Inndyr, eller

  postmottak@gildeskal.kommune.no

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicekontoret
  Telefon:75760600
  Epost:postmottak@gildeskal.kommune.no
  Postadresse:Postboks 54 8138 INNDYR
  Besøksadresse:Kommunehuset 8140 INNDYR
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-12-10 15:14
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS