Om barneverntjenesten

Kommunene Bodø og Gildeskål har etablert felles barneverntjeneste fra 01.01.2020. Bodø kommune administrerer denne tjenesten.
Alle henvendelser skal gå til Bodø. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner en i Lov om barnevernstjenester.