Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Institusjon/ sykehjem (Gibos)

Sykehjem/Institusjon holder til ved Gildeskål Bo og Servicesenter. De har 28 institusjonsplasser fordelt på 2 skjermede avdelinger for demente og  2 pleieavdelinger. I tillegg er det etablert 4 korttidsplasser og 1 KAD rom.

Sykehjemmet yter heldøgns pleie og omsorg til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonshemning ikke kan bo i egen bolig eller omsorgsbolig. Det legges vekt på at beboerne skal oppleve en trygg hverdag preget av trivsel og livskvalitet. Sykehjemmet har et fint tilrettelagt uteområde med sansehage, store terrasser, hagestue, naust mm.

Sykehjemmet har en arbeidsstue som er et aktivitetstilbud for beboerne på institusjonen og omsorgsboligene. Arbeidsstua har åpent mandag, onsdag og torsdag fra kl. 09:00 - 13:00

Besøksadressen til Gibos er Sjømyra 7, 8140 Inndyr

Gibos