Fjelltrimmen

Hvert år arrangerer det “Fjelltrimmen”, som er et samarbeid mellom Gildeskål turlag og Gildeskål kommune. 

Besøker man minimum 8 av 13 kasser får man et Fjelltrimkrus/fat med motiv som er tegnet av en lokal kunstner. Er man funksjonshemmet eller fyller 10 år i løpet av året, holder det med 5 poster. Det blir lagt ut kart på hvert enkelt turmål på hjemmesiden til Gildeskål kommune (kommer etterhvert som postene blir lagt ut) og det vil være 1 guidet tur på hvert turmål gjennom sommeren/høsten.

Ved turens begynnelse vil det være et skilt og det vil være delvis merkete løyper. Over tregrensen vil det ikke være merket. Av de 13 postene så vil minst fem av postene være beregnet for barnefamilier.

Fjelltrimmen er en flott anledning til å komme seg ut for å se nye steder fra hav til fjell. Alle fjelltrimpostene kan besøkes i perioden 1. juni-1.oktober. ( eller så fort bøkene er kommet ut) Postene på de høyeste fjelltoppene kan bli tatt ned allerede 15. september.

Fjelltrimkortet koster kr 85,- og kan kjøpes på servicekontoret på kommunen, her skal alle datoene for gjennomført tur føres inn. Fjelltrimkortet kan også tilsendes i posten mot porto.

TellTur

TellTur er friluftsrådenes elektroniske postkassetrim. Her kan du finne turmål og registrere resultatene dine. Konkurrer med deg selv eller med andre turgåere om å nå flere mål.

TellTur (trykk her) 

55 forførende friluftsmål

55 Forførende friluftsmål er spesielt utvalgte, attraktive turmål i samtlige kommuner i Salten.

Fra Gildeskål er følgende turer en del av 55 forførende friluftsmål:

jordbrua i Lahko nasjonalpark

Láhko Nasjonalpark

Geologi er stikkordet for Láhko nasjonalpark. Vannet har formet landskapet ved å løse opp kalkspatmarmor. Dette er grunnen til at vi overalt i nasjonalparken finner grotter, sprekker, gater, jordbruer og blinde daler. Kalken i berggrunnen gir grunnlaget for et unikt biologisk mangfold.

Nasjonalparken grenser mot Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat. Den er dermed en del av ett av de største vernede områdene i Norge. Parken har mange spesielle økosystemer, for eksempel kalksjøer. Kalkspatmarmor er dominerende bergart i nasjonalparken og preger landskapet og floraen.

Láhko nasjonapark ble vedtatt opprettet i 2012, og offisielt åpnet 10. august 2013.

Slik kommer du deg til Láhko Nasjonalpark:

Fylkesvei 17 (kystriksveien) er hovedveien i området. Fra Sundsfjord i Gildeskål og Fykanvatnet i Meløy går det anleggsveier inn mot nasjonalparken.
Fra Sundsfjord følges anleggsvei til startsteder på Hellarfjellet eller ved Langvatnet. Veien er ikke vinterbrøyta.
Fra Glomfjord følges anleggsvei fra Fykanvatnet. Her der det parkeringsplasser ved Namnlaus- og Storglomvatnet. Veien brøytes som regel fra påsketider.
I Beiarn er utgangspunktene for turer inn i nasjonalparken Gråtådalen eller Arstaddammen. Til Beiarn kommer man via fylkesvei 812 og 8213.

Her (trykk her) kan du laste ned miljødirektoratets brosjyre for Láhko Nasjonalpark.