Kommunekart

Gildeskål kommune benytter karttjeneste fra Norkart AS: Kommunekart
I kartet kan du:

  • Få oversikt over eiendomsgrenser.
  • Lage situasjonskart for din eiendom.
  • Se på kommunens arealplaner: Kommuneplan og reguleringsplan.
  • Måle avstand og areal.

Andre åpne kartløsninger

  • Ønsker du å finne mer ut om din eiendom, bruk Kartverkets Se Eiendom. Her kan du også se grunnboksutskrift eiendommen. Det kan være feil eller mangler i grenseinformasjonen. Mangler grenseinformasjon helt, blir areal beregnet ut fra vilkårlige hjelpelinjer eller vannkanter, hvilket også vil fremgå av arealmerknad. Ta kontakt med kommunen eller Kartverket dersom du mener eiendomsgrenser eller areal er feil.
  • Oversikt over landbrukseiendommer: https://gardskart.nibio.no/search
  • Kartverkets http://norgeskart.no inneholder en rekke nyttige kartlag: Eiendom, friluftsliv, tilgjengelighet etc. Her har man også muligheten til å måle avstand og areal.
  • På Norge i bilder https://norgeibilder.no/ finner du de nyeste flyfotografiene, i tillegg til historiske ortofoto. Her kan man blant annet se på endringen i et område ved å sammenligne bilder fra ulike årstall.

Karttjeneste for profesjonelle brukere

Som forhandler for Kartverket kan Ambita levere alle kartdata og tjenester som Kartverket tilbyr. Detaljerte kartdata og ortofoto leveres gjennom Ambita Infoland. Løsningen benyttes av arkitekter, utbyggere og rådgivende ingeniører. Der kan det bestilles nabolister og eierlister kartet benytter for å gjøre utvalg og visualisere eiendommene det ønskes hjemmelsinformasjon om. Kart, flybilder og eiendomsinformasjon kan også integreres i kundens egne løsninger.
Lenke til Ambita Infoland