Vigselsmyndighet
I tillegg til ordfører og varaordfører har kommunedirektør Geir Mikkelsen vigselsmyndighet.

Hvem kan vigsles?
Alle kan vigsles i Gildeskål kommune, uansett bosted.

Sted for vigsel
Vigsler i kommunal regi finner i hovedsak sted på ordførerens kontor, på kulturhuset eller på formannskapssalen.
Brudeparet kan selv finne annet sted etter avtale med vigsleren.

Tidspunkt for vigsel
Vigslingen utføres i utgangspunktet på hverdager i kontortiden.
Kommunale vigslinger kan etter avtale med vigsleren finne sted på andre dager eller andre tidspunkt.
Avtale om vigsling skal normalt skje tre måneder i forveien.

Rammer for vielsen
Gildeskål kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres og dekkes av brudeparet selv. Dette må avtales på forhånd.

Prøvingsattest og legitimasjon

 1. Gyldig prøvingsattest må innleveres. Denne utstedes av folkeregistermyndigheten, og er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato.
 2. Ved oppmøte må brudeparet forevise legitimasjon.
 3. Etter vigselen skal skjema «Melding om vigsel/vigselsbok» fylles ut. Denne skal undertegnes av vigsleren, brudefolkene og vitnene.
 4. Bekreftet kopi av «Melding om vigsel/vigselsbok» skal sendes til folkeregistermyndigheten senest innen tre dager.

Økonomi

 1. Vigselen er gratis.
 2. Bruk av kommunens lokaler er gratis. Eventuell leie av andre lokaler organiseres og dekkes av brudeparet.
 3. Kostnader til pynt og dekorasjoner dekkes av brudeparet.
 4. Kostnader til musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet.
 5. For vigsler utenom hverdager i kontortiden, betales det et gebyr på kr. 600. Beløpet skal dekke kommunens merutgifter.
 6. For vigsler utenom fastsatt sted i pkt 3, må brudeparet betale reisegodtgjørelse og evt. andre kostnader for vigsleren.
 7. Evt. kostnader skal være avtalt på forhånd.

Arkiv
All dokumentasjon lagres i kommunens saksbehandlersystem, og unntas med hjemmel i offentleglovens § 13, jfr forvaltningslovens § 13.

Administrasjon
Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til kommunedirektøren. Kommunedirektøren gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finner sted innenfor verdige rammer.