Nordlandsatlas har flotte temakart for hele Nordland fylke inkl. 3D-visning.

Planregister

Kartportalen er koblet til kommunens planregister. Der ligger areal- og reguleringsplaner som er startet opp, under behandling og vedtatt eller avvist.
Dersom du trenger hjelp eller har spørsmål, ta kontakt med servicekontoret.
 

Hjelp til bruk av kartportalen Kommunekart:

Kommunekart_kartløsning

 

  • I "Meny" (venstre hjørne øverst) kan du blant annet velge kommune, måle og tegne i kart, få opp 3D kart og få hjelp til bruk av programmet.
  • Ved siden av menyknappen kan du velge "Kartlag". Det kommer så en meny opp på høyre side i bildet. Her kan du velge ulike kartlag som eiendomsgrenser, kommuneplan og reguleringsplaner. For å se reguleringsplan og eiendomsgrenser må det zoomes inn på område.
  • Når flere kartlag er aktivert kan funksjonen "gjennomsiktighet" brukes for sammenligning. Velg "Aktive kartlag" øverst til høyre på siden, og velg gjennomsiktighet på hvert enkelt kartlag.
  • Nede til høyre finner du mulighet til å zoome
  • Nede til venstre kan du velge bakgrunnskart (vektor, grått kart, flyfoto) .
  • I søkeutvalg (venstre øverst) har du mulighet til å lete etter planer ved å skrive navn, eller for eksempel finne din eiendom ved å taste inn "gårdsnummer/bruksnummer" der du fyller ut nummer til din eiendom.
  • Videre er det mulighet for å utskrive kartet, eller bare dele med noen (kopier url-sti), denne funksjonen ligger under meny, øverst til venstre.
  • Til slutt så kan du finne mer informasjon om planer ved å klikke på kartet der planen ligger. Du får da opp "kartlagsinfo for valgt punkt" i vindu til høyre. Når du klikker på planen vises generell informasjon. Klikk på "Webplan", denne lenken er kommunens planregister og her får du alle dokumenter som tilhører planene, som for eksempel bestemmelser for din eiendom og plankartet som pdf.