Hvordan søke

Tjenesten er et lavterskeltilbud, og du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Offentlig instanser kan søke via søknadsskjema. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

NB! Ikke send personopplysninger med epost.

Søknadsskjema