Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Koronavirus_200x113

Korona

Reisende fra Polen må være forsiktige

Med bakgrunn i økt smitte av Covid-19 i Bodø som stammer fra opphold i Polen, ber Gildeskål kommune reisende som kommer fra Polen om å være forsiktige.

2020-08-06 | Les mer
Statskogmillionen

Statskogmillionen- tilskudd til friluftstiltak og friluftsaktiviteter

Statskogmillionen gir årlig ut en million kroner til store og små tiltak landet rundt. Statskogmillionen har støttet alt fra stimerking og kanoutlån til utedoer og sykkelstier. Dette skal legge til rette for friluftsliv og bruk av norsk natur for livskvalitet og folkehelse. Alle organisasjoner kan søke. Søknadsfristen er 31. august. 

2020-08-03 | Les mer
Ny krisepakke for frivilligheten

For frivillige lag og foreninger

Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke skal kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  

2020-07-22 | Les mer
SNU, logo_199x53

Nytt næringsfond

Ekstraordinære midler til næringslivet i Gildeskål

Fondet skal særlig bidra til å motvirke negative konsekvenser av Covid-19, stimulere til økt aktivitet og sysselsetting og økt samarbeid mellom kommunens bedrifter. Prosjekter som kan igangsettes raskt vil bli tillagt særlig vekt. Les mer på Gildeskål.com.

2020-07-20 | Les mer
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS