Offentlig kunngjøring om vedtak om navn på fylkeskommunale anlegg - holdeplass og vegkryss Skauvoll

Fylkesråd for transport og infrastruktur har i fylkesråd 01.06.2021 vedtatt navnene «Skauvollkrysset» og «Skauvoll» for vegkryss og holdeplasser langs fv. 17 og fv. 838 i Gildeskål kommune.

2021-06-21 | Les mer

Offentlig utlysning av akvakultursøknad fra Salten N950 AS

Utvidelse av slaktemerd 28856 Skauholmen. Lokaliteten har i dag en kapasitet på 780 tonn MTB og omsøkes nå opp til 975 tonn MTB. Det omsøkes også en arealutvidelse for en ekstra merd på det eksisterende anlegget.

2021-06-21 | Les mer
stick_figure_welcome_hands_400_clr_1932 (1)

Korona

Gjenåpning trinn 3

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen.
Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.

2021-06-18 | Les mer
Koronavaksine

Korona

Registrer deg for vaksinering

Gildeskål kommune vil tilby koronavaksinering gjennom hele sommeren, og tilpasser det til dine ferieplaner.
Alle over 18 som ønsker koronavaksine, MÅ registrere seg i vaksinasjonskø via kommunens nettside.
(Har du allerede gjort det, trenger du ikke gjøre det på nytt.)

2021-06-17 | Les mer
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS