Figur med telefonrør

Korona

Vaksinetelefon

Gildeskål kommunes vaksinetelefon er åpen tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00.

Telefonnummer til vaksinetelefon er 907 19 919.

| Les mer
Bilde av vaksinesprøyte

Snart 1. dose koronavaksine til alle over 18 år

Gildeskål kommune mottar nå et forholdsvis stort antall vaksinedoser. I løpet av de neste tre ukene regner vi med å tilby vaksine til alle over 18 år som ønsker det.

2021-07-22 | Les mer
Planavgrensning

Varsel om oppstart

Reguleringsplan Feøya planID 201710

Gildeskål kommune har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Feøya, Fleinvær, jf. plan- og bygningslovens § 12-8. Arbeidet utføres av BOARCH arkitekter AS, på vegne av Gigante Salmon AS. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 11.09.2021.

2021-07-15 | Les mer
Planavgrensning_bilde

Varsel om oppstart

Reguleringsplan Solvikhaugen planID 202103

Gildeskå kommune har mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Solvikhaugen, jf. plan- og bygningslovens § 12-8. Arbeidet utføres av Norconsult AS, på vegne av Solvikhaugen AS. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 27.08.2021.

2021-07-14 | Les mer
Valglogo

Stortings- og sametingsvalget 2021

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved Stortingsvalget må du stå i manntallet. Manntallet for Gildeskål kommune er lagt til offentlig ettersyn på kommunehuset, Servicetorget.

For å kunne stemme ved Sametingsvalget må du stå i samemanntallet. Manntallet blir lagt til offentlig ettersyn på kommunehuset, servicetorget.

2021-07-14 | Les mer
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS