Sommerjobb for ungdom innen helse og omsorg

Ungjobb 2021

Gildeskål kommune lyser også i år ut sommerjobb for ungdom.
i alderen 14 (fyller 14 i 2021) – t.o.m 17 år, der de yngste prioriteres.

2021-05-04 | Les mer
Fjelltrim-kasse

Fjelltrimmen 2021

Årets fjelltrim er nå i gang. Kortene kan i kjøpes på kommunes servicetorg, på Heimsjyen eller bestilles på VIPPS.

2021-04-28 | Les mer
Sørarnøy_havn_ny_plangrense

Varsel om utvidelse av planområde

Sørarnøy havn, planID 202001

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles utvidelse av planområde for Sørarnøy havn. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 26.05.2021.

2021-04-27 | Les mer
Norsk flagg

17. mai i Gildeskål

De nasjonale reglene for smittevern gjør at det i år er lettere enn i fjor å lage gode opplevelser på 17. mai, og vi oppfordrer komitéene til å tenke kreativt innfor disse rammene.

2021-04-28 | Les mer
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS