Ekstra avfall?

Har du behov for ekstra sekk til restavfall eller for å levere avfall fra hytte/fritidshus kan Gulsekken benyttes. Mer informasjon om ordningen finner du på Iris` sider. Sekken får du kjøpt på miljøtorget og på butikkene.

Les mer: 
Iris-Salten