Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmetjenester

De som har sykdom eller funksjonshemming kan få tilbud om pleie og omsorg i eget hjem. Hjemmesykepleien skal bidra til og gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen og legge til rette for at persone skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hjemmetjenesten i Gildeskål kommune er inndelt i to soner, Fastlandet og Øyene