Saksliste:

Sak 1. Konstituering 

Åpning 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av saksliste 
Valg av møteleder 
Valg av møtesekretær 
Valg av protokollunderskrivere (2 stk) 

Sak 2. Godkjenning av årsmelding 2023. 

Sak 3. Godkjenning av revidert regnskap 2023. 

Sak 4. Godkjenning av handlingsplan og budsjett 2024. 

Sak 5. Valg av styre og valgkomité. 

Sak 6. Innkommende forslag. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt styret innen 23.04.24. Forslag til saker sendes til styreleder Ola Kaldager (kalola@gildeskal.kommune.no) eller daglig leder Åsne Henden (henasn@gildeskal.kommune.no).