Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og i Gildeskål kommune er det NAV som har all kontakt med søkere.

En kort film om å søke bostøtte.

Les mer om bostøtte og hvordan du søker.