I henhold til vedtekter skulle dette årsmøtet ha vært avholdt i løpet av februar. Grunnet sykdom i Lokalutvalget har dette dessverre ikke latt seg gjøre. Kommunen har akseptert at årsmøtet avholdes og rapporteres innen april. 

Vedtektene sier: 
Møtet ledes av sittende leder. Alle bosatte eller eier av fritidsbolig i kretsen har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.
Hjertelig velkommen
Med Hilsen 
Nordfjorden Lokalutvalg v/Styret 

Til behandling på årsmøtet (fra vedtekter) 

  • Valg av møtesekretær som fører protokoll. 
  • Valg av to protokollunderskrivere. 
  • Godkjenning av innkalling. 
  • Årsberetning (orientering om arbeid siste år). 
  • Regnskap. 
  • Valgsaker: - Valg av leder. - Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. - Valg av valgkomite. Evt. andre innkomne saker. 

Saker kan sendes til lokalutvalget@nordfjorden.no innen søndag 21.4.2024