Kriterier:

 • Midlene skal fortrinnsvis gå til aktiviteter/arrangementer som skal være åpne for alle barn og unge i Gildeskål.
 • Det må foreligge en plan for tilgjengelighet vedrørende transport til og fra aktiviteten. For eksempel ferge, buss, hurtigbåt, foreldreskyss, samkjøring etc.
 • Det skal være særskilt fokus på integrering av flykninger
 • Aktivitetene skal gjennomføres i løpet av 2024
 • Aktivitetene kan gjennomføres som et enkeltstående arrangement, eller som et fast aktivitetstilbud gjennom deler av året.
 • Lokale samarbeidspartnere som lag og foreninger kan gjerne benyttes.
 • Lokalutvalget må sørge for at de som følger opp barn og unge under aktivitetene, er skikket til det. 
 • Ved årsslutt må det fremlegges enkel rapport til kommunen.
 • Alle søknader skal legges frem for levekårsutvalget
 • Søknadsfrister er 22. mars og/eller 10.mai
 • Søknader sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no