Arbeidet som skal utføres er fjerning av fjellskjæring på egen eiendom for å bedre siktlinje for av/påkjøring fra Fv.838 til Fv.17

Det vil bli en del anleggstrafikk i området da det skal sprenges og masser skal transporteres bort.

Kart over anleggsområde på Skaugvoll