Som sikkert veldig mange med barn i barnehage har fått med seg, har Stortinget i statsbudsjettet vedtatt å sette ned den maksimale månedlige foreldrebetalingen for barnehageplass. Fra 1. august 2024 settes denne av Stortinget til kr. 1.500,- pr. barn i kommuner med sentralitetsgrad 6, dvs. de minst sentraliserte kommunene, som for eksempel Gildeskål.
Gildeskål kommunestyre vedtok i sitt budsjettmøte 14. desember å gå lengre enn det Stortinget har besluttet, og vedtok derfor å redusere foreldrebetalingen for barnehagene i kommunen allerede fra 1. januar 2024. Dette betyr at kommunen reduserer foreldrebetalingen for 5-dagersplass fra kr. 3.000,- pr måned til kr. 1.500,- for perioden 1. januar 2024 til og med 31. juli 2024, for deretter å redusere den til kr. 0,- pr. måned fra 1. august 2024. Etablert søskenmoderasjon for flere barn opprettholdes også inntil prisen er satt til kr. 0,-. Ja, dette betyr faktisk at foreldrebetalingen blir kr. 0,- fra 1. august neste år.
En familie med 1 barn i barnehage vil spare kr. 16.500,- på ett år. For en familie med 2 barn i barnehage vil familien spare kr. 24.750,- pr år når en tar hensyn til at barn nr. 2 har 50 % søskenmoderasjon i Gildeskål kommune.
For Gildeskål kommune er begrunnelsen for å redusere foreldrebetalingen mer enn det Stortinget har besluttet, et ønske om å se hvilken effekt lavere foreldrebetaling for barnehageplass vil ha for tilflytting til kommunen. I tillegg er det et ønske om å redusere antall barn som lever i lavinntektsfamilier i Gildeskål kommune. Den reduserte foreldrebetalingen gjøres gjeldende i et forsøk for 2 år, altså ut 2025.