Lørdag 27.juli starter Olsokmarkeringen på kirkestedet, og denne dagen ønsker vi velkommen alle som vil delta med med bodutsalg ved og rundt prestegårdstunet. 

Nødvendig utstyr/bord/paviljonger må medbringes. Salgsplass er gratis, men ved behov for strøm blir det en egenandel på kr 100, - 

Meld inn din bod til Sandra Eilertsen på epost eilsan@gildeskal.kommune.no eller tlf 41222229