Nå har trekkfuglene kommet mange steder og snart begynner graset å gro. 

Gårdbrukere som gjør en innsats for å unngå å kjøre på eller spre gjødsel over reirene til storspove og vipe kan få regionalt miljøtilskudd. Vi oppfordrer kommunene til å sende gårdbrukerne informasjon om dette så snart som mulig, slik at de kan merke av hvor reirene er før graset blir for høyt. 

 

OBS! Reirene skal kartfestes med geolokalisert foto. Hvordan dette gjøres med forskjellige smarttelefoner, finner du med et enkelt søk på internett. 

 

 

Merk reir så du kan kjøre utenom | Statsforvalteren i Nordland