Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer viser hvilke folkehelseutfordringer og ressurser vi har i Gildeskål kommune. Dette er førende for kommunens innsatsområder innen folkehelsearbeid.

Folkehelseprofil og oppvekstprofil legges ut her hvert år:

Hent folkehelseprofil eller oppvekstprofil - FHI

«Gode lokalsamfunn for alle» med Nordland fylkeskommune

Gildeskål kommune har signert en partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune for «Gode lokalsamfunn for alle». Målet er å utvikle partnerskap som bidrar til at befolkningen i Nordland opplever god livskvalitet og mulighet til å delta og bidra i samfunnet, fordelt på tre delmål: 

1. Alle i Nordland skal oppleve tilhørighet gjennom å tilrettelegge for at folk kan møtes for sosial og fysisk aktivitet. 

2. Legge til rette for at alle unge i Nordland deltar i jobb, utdanning eller aktiviteter som bidrar til opplevelsen av å være en del av et fellesskap. Det er spesielt viktig å ha tiltak som virker for dem som lever i familier med lav inntekt. 

3. Utvikle, tilby og benytte verktøy som skape engasjement for en helsefremmende og bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland.

Folkehelseuka i september

Folkehelseuka er en markering av folkehelsearbeidet i Nordland, og Gildeskål. I løpet av uka løftes alt det positive som skjer innen folkehelsearbeid, og vi synliggjør de tilbud som eksiterer i kommunen og i lokalmiljøet.