Dere kan selv være med å forme hva innholdet på Frivilligforum skal være, hvor ofte man bør møtes, og hvor frivilligforum bør arrangeres. Innholdet kan for eksempel være hjelp til søknadsskriving, koordinering av aktivitet eller felles arrangement. Delta på Gildeskåls første Frivilligforum for å si noe om dette. 

I tillegg kommer Silje Nordgård for å fortelle om Artic Race i Gildeskål. Et godt eksempel på at vi kan få til store ting sammen!

Sted: Gildeskål Frivilligsentral, Inndyr

Program:

18:30 Velkommen og informasjon om Gildeskål Frivilligsentral

18:45 Lag og foreninger presenterer seg, og hva de holder på med

19:10 Artic Race med Silje Nordgård

19:30 Idemyldring på innhold til Frivilligforum fremover

20:30 Slutt

Påmelding av lag/forening innen mandag 04.03 til Åsne Henden ved Gildeskål Frivilligsentral, henasn@gildeskal.kommune.no/ 976 07 892