Endringen innebærer at følgende setninger fjernes;

Gebyr innkreves selv om feie- og tilsynstjenester ikke er utført i følgende tilfeller:
- Feieren ved inspeksjon av fyringsanlegget har avdekket at det ikke er behov for feiing.
- Feieren ikke har fått tilfredsstillende adkomst til fyringsanlegget etter varsel/avtale om tjenesten.

Setningene erstattes av;

Det skal innkreves samme årlige gebyr fra eierne selv om kommunen har vurdert at noen fyringsanlegg behøver feiing og/eller tilsyn oftere og/eller sjeldnere enn andre. Det er også adgang til å kreve gebyr fra en eier de årene kommunen ikke gjennomfører feiing og/eller tilsyn hos vedkommende.

Høringsfristen settes til 4 uker og innspill skal meldes skriftlig.

Forslaget til endring vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside i perioden 11.03.2024 - 09.04.2024. Forslaget vil også være tilgjengelig ved henvendelse til kommuneadministrasjonen. Høringen kunngjøres i Avisa Nordland og Kulingen, samt sendes til Huseiernes Landsforbund, Norges hytteforbund og lokalutvalgene i kommunen.

Merknader til endringsforslaget kan sendes innen høringsfristen 09.04.2024 til:

  • Elektronisk til: postmottak@gildeskal.kommune.no med saksnummer 2023/373 knyttet til tittelen. NB! Ikke personopplysninger i epost.
  • Med eDialog (sikker, krypter melding) med saksnummer 2023/373 knyttet til tittelen.
  • Per post til Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr

Vedlegg:

Saksframlegg - Endring av forskrift om gjennomføring av feie- og tilsynstjenester