I 2023 ble det oppdaget at mange fritidseiendommer med ildsted ikke hadde blitt fakturert gebyr for feie- og tilsynstjenester. Gildeskål kommune sendte derfor i november 2023 ut etterfakturering av dette gebyret til abonnentene det gjaldt. Denne fakturaen hadde forfall 20. januar 2024.

I ettertid ble vi gjort kjent med en dom i lagmannsretten hvor retten kom fram til at det ikke kan kreves gebyr for feiing og tilsyn på de eiendommene hvor feieren aldri har vært på inspeksjon. 

Dommen gjelder en annen kommune, men Gildeskål kommune har en lignende formulering i sin forskrift og vi må derfor tolke kommunens forskrift i lys av denne dommen. 

Det betyr at fakturering for tilsyn og feiing skal krediteres for de eiendommer hvor det ikke er gjennomført inspeksjon. 

For eiendommer som ikke har hatt inspeksjon av feier enda vil hele faktureringsperioden bli kreditert. 

For eiendommer som har hatt inspeksjon av feier i løpet av perioden 2020 - 2022, kan det kun faktureres fra det året det ble foretatt inspeksjon, mens fakturering fra tidligere år vil bli kreditert.

For å rydde opp i feilen gjøres følgende:

  • Har du betalt hele fakturaen, vil gebyret for feie- og tilsynstjenester bli kreditert/tilbakebetalt i forbindelse med neste fakturering av kommunale gebyrer i slutten av mars. 
  • Har du betalt deler av fakturaen, vil gebyret for feie- og tilsynstjenester bli kreditert i forbindelse med neste fakturering av kommunale gebyrer i slutten av mars. 
  • Har du ikke betalt fakturaen i det hele tatt, vil gebyret for feie- og tilsynstjenester bli kreditert på neste faktura, og eventuelt restbeløp på allerede utstedt faktura vil bli innkrevd (eksempelvis gebyr for eiendomsskatt, vann og avløp). 

 

Feiegebyr for 2023 er foreløpig ikke fakturert, men planlegges utsending i juni i år.

 

Vi beklager feilen som har oppstått i denne saken.