På Sørfjordveien ved Altenelva i Gildeskål skal det skiftes en stikkrenne på fylkesveg 17.  

– Stikkrenner leder vann bort fra vegen, og som en del av vedlikeholdet må vi iblant bytte dem ut. Dette innebærer at vi må grave over vegen, så her er vi dessverre nødt til å stenge for trafikk, sier byggeleder Johan Gøran Løkås i Nordland fylkeskommune.  

Les mer på nettsidene til Nordland fylkeskommune.