Sted: Start-og stoppsted: ved Kirkestua på Inndyr
Arrangør: Seniorturer
Kontakt: Turleder Marit Kjærnes, 90539907