Det trengs 5 frivillige som kan melde seg som en lokal ressursgruppe. Ressurspersoner står ansvarlig for å arrangere 8-10 aktivitetsdager i løpet av et år med skogrydding, stirydding ol. Veden kan fordeles på de fremmøtte. Aktivitetene skal foregå på dagtid. Dette er et tiltak for å skape et sosialt møtepunkt rundt om i bygdene i kommunen og samtidig bidra til å rydde litt på gjengrodde stier.

Tanken er å lage en «Bodømarkas venner light». Salten friluftsråd ordner alt av utstyr og de som deltar får kurs i motorsag (sikkerhet og vedlikehold), samt noe verneutstyr. En lokal ressursperson får 1000,- i honorar pr. gang. Denne må ta med utstyr, bålkjele, kjøpe inn kaffe ved og noe godt til (dette er også dekket).

Interesserte bes melde seg til Arne Sklett Larsen tlf 95928289 innen 15.juli. Man regner med oppstart av aktivitet til neste år og vil i første omgang få 5 personer til å delta på opplæring og få tilpasset verneutstyr.