Kulturmidler

Gildeskål kommune tildeler årlig kulturmidler etter søknad fra lokale lag og foreninger. Søknadsfristen er 15.april og midlene disponeres av levekårutvalget som vedtar fordelingen i sitt ordinære møte i mai inneværende år. Retningslinjer for kulturmidlene finner du her

 

Bolystfondet

Gildeskål kommunes bolystfond har til hovedmål å stimulere til bolyst- og boligutvikling. En målsetting er å støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme Gildeskål kommunes attraktivitet og omdømme. Dette blant annet for å stimulere til at unge mennesker i etableringsfasen velger Gildeskål som bokommune.
Både lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner kan søke på bolystmidler, og søknader behandles fortløpende gjennom året. Retningslinjer for bolystfondet finner du her