Arrangør:
Barnas turlag/Ragnhild Gjelseth
ragnhildgjelseth@yahoo.com