Omsorgssektoren i Gildeskål kommune består av åpen omsorg og institusjonsbaserte tjenester. Institusjonsbaserte tjenester er i hovedsak sykehjemmet og Åpen omsorg er hjemmesykepleien på fastlandet og øyene, samt miljøterapitjenesten.

Ung + gammel = Glad sommer

Tiltaket er ment å gi beboere på sykehjemmet, omsorgsboliger og på eldresenteret en ekstra mulighet til å delta på sosiale aktiviteter i ferietiden.  
Arbeidsoppgavene vil være varierte. Deltakelse i aktiviteter for beboerne vil være en viktig del av sommerjobben. Videre vil matservering og annet forefallende arbeid som søker kan utføre vil være aktuelle oppgaver. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Oppvekstsektoren i Gildeskål kommune består blant annet av barnehager og SFO, og med Ung-Jobb her vil du kunne bidra til at barn får en fin sommer i lek og samspill.
Arbeidsoppgavene her vil også være varierte, men du må være glad i å være sammen med barn og like å være ute. Du må kunne leke mye og være flink til å snakke med barn. 
I søknaden må det skrives hvilket tidspunkt du kan jobbe og om du ønsker å jobbe i oppvekstsektoren eller i omsorgssektoren. Det er fint om du spesifiserer hvor du vil jobbe.

For mer opplysninger om tiltaket, ring 75 76 06 00 og spør etter:

  • Virksomhetsleder Ida Kristiansen, GIBOS Institusjon, 
  • Virksomhetsleder Trine Ågnes, Åpen omsorg Fastlandet, 
  • Virksomhetsleder Christel Nilsen-Nygaard, Åpen omsorg Øyene, 
  • Styrer/virksomhetsleder Therese Olsen, Inndyr og Storvik barnehage
  • Rektor Eva Fagermo, Sørarnøy skole og barnehage
  • Rektor Annicke Strømsnes Helland, Sandhornøy skole og barnehage 
  • Rektor Nelly Undersåker, Inndyr skole 
  • Rektor Randi Myrvoll, Nygårdsjøen oppvekstsenter

Ungdom fra Gildeskål vil prioriteres. Velkommen som søker.

Søknaden sendes til: 
Gildeskål kommune pb. 54, 8138 Inndyr 
eller 
e-post: postmottak@gildeskal.kommune.no