Inviterte:

 1. Ungdomsskoleelever
 2. Elevrådet ved Meløy vgs. avdeling Inndyr
 3. Rektorer
 4. Levekårsutvalget
 5. Ordfører
 6. Kommunalsjefer
 7. Kommunedirektør
 8. Skolehelsetjenesten
 9. FAU-ledere
 10. Ansatt ved ungdomsklubben
 11. Barn og unges talsperson

Program:

Kl.8.30-9.00: 
- Velkommen
- Bakgrunn og mål for høringen

Kl.9.00-11.00 
- Felles møteplasser i og utenfor skoletid - drømmebildet
- Barrierer/utfordringer

11.00-11.45   
- Lunsj

11.45-13.30    
- Mulige løsninger på gode felles møteplasser

13.30-14.00
- Oppsummering og avslutning

 

Vi gleder oss til ungdomshøring og en god dialog! 
Vel møtt!


Inndyr, den 8.januar 2023

Eir Didriksen, Jens Wiik, Bina Andreassen, Isak Pedersen, Cecilia M. Karlsen, Henrik Pettersen, Abel Grovassbakk, Isa Didriksen og Leon Midthun, Ungdomsrådet            
Sandra Eilertsen og Gry A. Hansen, Familie, oppvekst og kultur