Forfatter og naturvernrådgiver i BirdLife Norge Martin Eggen forteller om de endringene han har sett i fuglefaunaen i løpet av sitt liv, og knytter det sammen med verdens miljø- og klimaproblemer.
Gratis inngang. Vi serverer kaffe og te.

I regi av Saltenbibliotekene og gjort mulig med økonomisk støtte fra Nordland fylkesbibliotek.