Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dagsenter

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Det kan søkes om å få plass ved Dagsenteret hvis det er behov for hjelp til å få en mer aktiv fritid, for å komme ut av en isolert tilværelse eller for å kunne avlaste evt. omsorgspersoner. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe

Målgruppe

Et dagtilbud for hjemmeboende  med demenssykdom eller ved mistanke om kognitiv svikt.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få tilbud om plass ved Dagsenteret eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Pris for tjenesten

Det beregnes dagbetaling, som tilsvarer kommunens til enhver tid pris for middagsserveing.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om plass ved Dagsenteret.

Søknaden sendes til

Gildeskål Bo- og servicesenter
Gibos

8140 Inndyr, eller

postmottak@gildeskal.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt kommer vi på et hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan klage på avgjørelsen. Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Fellestjenester
Andre opplysninger
Oppdatert:
2018-12-27 10:36