Feiegebyr

I 2017 trådte “Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester” i kraft. Det ble da et krav om at også fritidseiendommer med ildsted skal feies.

I 2017 ble det krav om at også fritidseiendommer med ildsted skal feies. Feiing er et såkalt selvkost-område, som betyr at kommunen ikke skal gå i verken over- eller underskudd på tjenesten. Kostnaden som Salten Brann fakturerer for tjenesten fordeles på alle med registrert ildsted og betales med en mindre sum hvert år, i stedet for en stor sum når eiendommen er feiet. I prinsippet betyr det at noen «forskutterer» kostnaden for feiingen på sin eiendom, mens noen «nedbetaler» det samme. 
Salten Brann har en frekvens på feiing av fritidsboliger hvert 8-10 år, hvilket betyr at alle eiendommer som kom inn under forskriften i 2017 bør være feiet i løpet av 2027.

Gildeskål kommune fakturerer feiegebyr ut fra lister som Salten Brann leverer. Det ble oppdaget en feil i listene som kommunen hadde, sammenlignet med listene fra Salten brann, som gjorde at en stor del av fritidseiendommene aldri har blitt fakturert. Dette blir nå rettet opp, noe som betyr at dere som ikke har mottatt faktura tidligere nå blir etterfakturert for de 3 siste årene ( 2020-2022). Samtidig vil de som har blitt fakturert for mye få dette tilbakebetalt.

Feiegebyr for 2023 blir så fastsatt av kommunestyret og fakturert alle abonnenter i desember.

Skulle du ønske å påklage fakturaen kan dette gjøres til postmottak@gildeskal.kommune.no