Endringen medførte at abonnenter som tidligere har blitt fritatt for feiegebyr fordi Salten Brann ikke fysisk har inspisert ildstedet på eiendommen enda, nå må betale årlig gebyr på lik linje med andre abonnenter fra 2024. Alle som har et ildsted skal betale feiegebyr årlig. Feiing er et såkalt selvkost-område, som betyr at kommunen ikke skal gå i verken over- eller underskudd på tjenesten. Kostnaden for tjenesten som Salten Brann fakturerer Gildeskål kommune for, fordeles på alle med registrert ildsted og betales med en mindre sum hvert år i stedet for en stor sum når eiendommen er feiet.

Feiegebyr for 2023, på kr. 355,- vil bli fakturert sammen med feiegebyr for 2024 da vi valgte å avvente fakturering av gebyret grunnet uklarheter rundt tolkningen av den gamle forskriften.

Den gamle forskriften gjaldt for 2023, noe som betyr at de som ikke har hatt feiing eller tilsyn før 01.01.24 ikke skal betale gebyr for 2023

Feie- og tilsynstjenester i Gildeskål utføres av Salten Brann gjennom et interkommunalt samarbeid. Salten brann har gjort en vurdering av hvert enkelt ildsted som er registrert med fagdata hos dem, og på bakgrunn av denne vurderingen er det satt opp en plan for hyppigheten på tilsyn og feiing av det enkelt ildsted. Abonnenter som ikke har hatt besøk av feier enda kan evt. logge inn på Salten brann - Min eiendom for å sjekke når det er planlagt tilsyn eller feiing

Les mer på nettsidene til Salten Brann